بقیه سانسورها در ادامه مطلب

اهم سانسورهای این قسمت مربوط به مشروب و خوردنش میشد و اهمترش به اون ضیافت سونگ جو برای جومونگ و نفراتش بود که حاشیه های مراسم بیشتر مورد عنایت قرار گرفت

اولین سانسور مربوطه به مشروب ریختن گوموا برای جومونگ بود که حرفهای گوموا به جومونگ در این سکانسو روی سکانس میز و تنقلات گفته شد

اجرای مراسم روحانی مشترک و مراوده با خدایان یومی و زیر دستهاش در سومه سرا که مشکل احتمالاً بند و بساط یومی یول و اعلام وحی از طرف خدایان بود که سوریونگ این عارضه رو اتفاق بدی برای جومونگ تفسیر میکنه و بی یورها که پیش بینیهاش رد خور نداره میگه اما من نگران یومی یولم چون سایه مرگو اطراف یومی یول میبینم

این سکانس از مراوده تنهایی و تخصصی یومی یول با خدایان موقعی که افراد وزیر بو برای گرفتنش وارد بوگیه شدن .اینبار علاوه بر بساط قبلی گوی پیشگویی اش هم نمایان بود . البته وقتی که دزدیده میشه و موپالمو میاد اونجا این چیزها نشون داده میشه

اما اتفاقات ضیافت که کانون سانسورها این قسمت بود که اولش همه به سلامتی هم میرن بالا .البته بالا رفتنهای منفک رو که سکانسش ضروری بود رو حذف نکردن مثل ورود بول چون

وقتی که سونگ جو میره تا ببینه ژنرال هوک چی چه کارش داره دوباره به سلامتی هم میرن بالا

همین طور که سونگ جو با ژنرال هوک چی حرف میزنه جومونگ هم وارد ضیافت میشه و اینبار به سلامتی جومونگ میرن بالا

هیوبو فنگو میندازه و در مورد دیدن سویا از جومونگ میپرسه ماری بهش میگه تو با دیدن اون یارو که معلوم نیست مرده یا زن( اسم سایونگ رو نمیارن آبروش بره) اونطور به وجد میایی میخوای جومونگ زنشو میبینه چطور بشه که همه روی این موضوع زوم میکن و اویی پی موضوع رو میگیره و میگه ما آخر نفهمیدیم که اون بابا زنه یا مرد نگفتی بهمون هیوبو میزنه یه کانال دیگه و طفره میره

سونگ جو هم که وارد میشه برای جومونگ یه پیاله میریزه و جومونگ بهش میگه من محبتت در مراقبت از مادرم و گوموا فراموش نمیکنم که سونگ جو عذاب وجدان میگیره

البته در این جا آهنگی گذاشته میشه که چون میخواستن سانسور سه نشه فکر کردن گوموا در مورد کار های جومونگ و راه رفتنش رو حذف کردن و از جایی نشون دادن که زیاد پرش آهنگ ضایع نشه (اونجا که شب خوابشون نمیبره)

وقتی یون تابال و سوسونو وارد قصر میشن جومونگ و سویا رو میبینن تصویر اسلوموشن شد و این مهم برای این صورت گرفت که وقتی سوسونو جومونگ و سویا رو میبینه نگاهایی از سر نهایت دلسوزی و غصه بهشون میکنه که یون تابال وقتی متوجه موضوع میشه بهش میگه خبر نداشتم جومونگ اومده بویو و از این حرفها این سکانس رو حذف کردن و مجبور شدن تصویر اولیه رو اینقدر کش بدن تا حرفهای یون تابال با تصویر تنظیم شه

برگردوندن یون تابال و سوسونو و بقیه به بیرو وقتی که سونگ ینگ به افرادش دستور میده


 

نوشته شده در تاریخ شنبه 16 خرداد 1388    | توسط: hamed hamed.k    | طبقه بندی: سریال افسانه جومونگ،     |
نظرات()