بقیه در ادامه مطلب

اولین سانسور این قسمت مربوطه به ناراحتی یونگ پو میشه و طبق روال گذشته لازمه رفع ناراحتی که مشروب خوردنش باشه سانسور میشه که این مهم مصادف شد با سکانهای باز که نمایانگر بند و بساط پهن شده روی میز و ورود ماجین به اتاق و دادن خبر مراسم ماوریونگ بود

از اونجایی سانسورچیها با مشعلها و پیک نیکها که لازمه مراسم ماوریونگه مشکل داشتن  متن نفرین نامه که در این این قبیل سکانسها باید گفته میشد رو زودتر گفتن تا این سکانسها رو حذف کنن اما نظر به اینکه آخرین سکانس حضور ماوریونگ بود و از اونجایی که وقتی رعد و برق به ماوریونگ میخوره کسی توجه به بند و بساطش نداره هنگام  مرگ ماریونگ یه چیزها قابل مشاهده بود و تکررات مکررات کلمه خدا به نمایندگی همه خدایان به کاربرده شد

وقتی جومونگ از جنگ برمیگرده و با سویا حرف میزنه چون آهنگ سکانس از اون آهنگهای احساسی تماسی! بود می طلبید اون بین اتفاقات تماسی هم رخ بده وقتی زن و شوهر خلوت کردن در همین راستا جومونگ دست سویا رو میگیره تا حرفش بیشتر در دل سویا اثر کنه

تیتراز پایانی هم به غیر اون نکته همیشگی (جایگزینی آهنگ) هیچ مشکلی نداشت

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 شهریور 1388    | توسط: hamed hamed.k    | طبقه بندی: سانسوریهای سریال افسانه جومونگ،     |
نظرات()