جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

به ادامه مطالب بروید

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

سردار تنهای ما ،تازه به فکر افتاده شری رو که به پا کرده چطوری جبران کنه وچطور این اب ریخته رو چمع کنه که بهش خبر میدن یکی از پناهنده ها که توی جنگ باهاشون بوده موقع فرار زخمی شده

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

جومانگ شخصا میره دیدنش ومیگه اگه میشه ، مردنتو عقب بنداز که خیلی کار داریم و من میخوام شما رو از مرز رد کنم ،پیرمرده میگه دیکه وقت گرفتم و نمیشه و ما رفتنی هستیم و خدا بیامرزه باباتو ، مثل یه سیب و یه کارد که از وسط دوتاتون رو نصف کرده باشن

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

کاهن قصر هم که جز خوردن وخوابیدن و مو پیچیدن کاری بلد نیست، و از قدیم وندیم گفتن کچل را گر دوا بودی سرخود مرهم نمودی ،هر از گاهی مخ ملکه رو میگیره کار ،که فلان چیز واسه دائه سو تهدیده و فلان کس رو سرشو زیر اب کنین و از این اراجیف

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

این بار هم میگه این پرنده سه پا که نماد هانه موسو بوده ،دوباره سرو کله اش پیدا شده و این بار تو وجود ننگین جومانگه ، این جونور اگه پا بگیره هممون بدبخت میشیم و روزگار دائه سو هم سیاه میشه 

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

مارمولک بزرگ فکر میکنه که چطور دائه سو رو راضی کنه که جومانک واسش نقشه داره!


جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

جومانگ ترتیب رفتن رو میده و کم کم همه رو اماده میکنه توی این اثنا مادرش هم بهش میگه که نمیتونه شاه رو ول کنه وبیاد،اما یه جاسوس نیم وجبی هم هست که زاغ سیاه جومانگ رو چوب میزنه و جومانگ مچش رو میگیره و اون روی بخت النحسشو بهش نشون میده

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

بعد هم به سولان میگه یا جلوی این نوچه ات رو میگیری یا دفعه بعد به جرم جاسوسی میکشمش

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

سولان که از اینکار جومانگ ناراحت میشسه، به محافظش دستور میده بازم مراقبش باش واین بار اگه ببیندت خودم پوستتو میکنم

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

ملکه نمیتونه دائه سو رو مجاب کنه و از اون ور هم یوهوا مخ یه سویا رو میزنه که مراقب پسرم باش، شبها حتما ساعت نه بخوابه و اذیتش نکن و این میخواد مملکت بسازه و هواشو داشته باش و از این سفارشهای مادرانه

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

و دائه سو سرزده سرو کله اش پیدا میشه و گیر میده که تو خیلی خسته ای و به جای تو میخوام بگم نارو پناهنده ها رو ببره ،جومانگ هم که میبینه اصرار کردن فقط دائه سو رو مشکوک میکنه ، قبول میکنه

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

جومانگ به باباش میگه یه بهونه ای پیدا کنین که فعلا خربزه ابه وشاید دائه سو دستمون روخونده

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

برو بچ خوشحال هم هنوز هیچی نشده و اسب پیش کشی رو نیاوردن ،میرن بین کوه و کمر یه جا واسه زندگی پناهنده ها پیدا میکنن

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

یونگ پوی ننه مرده هم به عنوان گروگان وارد هیون تو میشه وعین برج زهر مار وارد شهر میشه

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

سوسونو هم که مسئولیت گیه رو خفش کرده ،دنباله راه حلیه که بتونه از شر سانگ خلاص بشه و مجبور نباشه یه عالمه مالیات به بویو بده

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

واسه همین با اون فرمانده ای که قبلا باهم به کشور گوسان رفتن و نمک اوردن صحبت میکنه که نمک بویو رو قطع کنه ،فرمانده هم قبول میکنه

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

اما سوسونو که معرفت سرش میشه ، شوهرش رو میفرسته(دقت کنین که خودش نمیره شوهرشو میفرسته)

و پیغام میده که چون ما باهم نمک کشور گوسان رو کشف کردیم اجازه تورو لازم داریم واسه اینکه نمک رو به بویو قطع کنیم ،جومانگ هم که از خدا خوسته و دنبال بهونه میگرده میگه هر کاری دوست دارین بکنین

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ
یومیول هم دیگه بیشتر از این توی گیه رو بند نمیشه و میخواد به جومانگ ملحق بشه، یونتابال خیلی از رفتنش ناراحت میشه

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

شاه واسه بهونه پیدا کردن ،یه نقشه میکشه و به دائه سو میگه یوهوا واسه مراقبت کردن از من مریض شده و دکتر گفته باید بره چشمه اب گرم (همون سوناو جکوزی خودمون)تا خوب بشه منم میخوام باهاش برم

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

تا ملکه ایننو میشنوه جیغ و داد و فریاد رو میذاره روش که نه ، نذار برن اینانقشه کشیدن ، تو نمیفهمی و ازاین حرفها

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

بالاخره با هزار کش و قوس دائه سو قبول میکنه

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ
 
   جونم براتون بگه که لحظه خداحافظی مادر و جومانگ هم دیدنیه، مادرش میگه از اینجا که رفتی به پشت سرت هم نگاه نکن و مار وبیخیال شو و یادت باشه که فقط زمانی ازت راضی ام که به هدفت برسی جومانگ به مادرش احترام سانایورایی میذاره و اماده رفتن میشن ، نارو شاه ویوهوا رو میبره....

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

جومانگ هم  زنشو اماده رفتن میکنه و بهش میگه ما که رفتیم تو با موپالمو بیا پیشمون

جومونگ , سریال جومونگ , افسانه جومونگ , دانلود جومونگ, عکس جومونگ, تصاویر جومونگ , بازیگران جومونگ, داستان جومونگ, فروشگاه جومونگ, سایت جومونگ , فیلم کره ای, سریال کره ای جدید, فیلم کره ای جدید, سریال کره ای, فروش فیلم کره ای, فروش سریال کره ای , فروشگاه فیلم کره ای , فروشگاه سریال کره ای , جومونگ 2, امپراطوری بادها, فیلم جومونگ, دوبله سریال افسانه جومونگ, آهنگ و موزیک جومونگ, حذف شده های جومونگ , سانسور شده های جومونگ , خلاصه قسمتهای جومونگ

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 اردیبهشت 1388    | توسط: hamed hamed.k    | طبقه بندی: سریال افسانه جومونگ،     |
نظرات()